REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi
Kierrätystehdas ry:n
a) jäsenrekisteri
b) kontaktirekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kierrätystehdas ry
Osoite: Kaasutehtaankatu 1 / 6 00540 Helsinki
Y-tunnus: 2367806-8
Sähköposti: info(ät)kierratystehdas.fi

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Lauri Helle, toiminnanjohtaja
Osoite: Kaasutehtaankatu 1 / 6 00540 Helsinki
Sähköpostiosoite: lauri.helle(ät)kierratystehdas.fi
Puhelin: 050 309 6527

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
a) Jäsenrekisteri
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.
b) Kontaktirekisteri
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ja yritysten yhteystietoja tiedotusta ja markkinointia varten.

4. Rekisterin tietosisältö
a) Jäsenrekisteri
Jäsenen täydellinen nimi
Yhteystiedot (osoite, paikkakunta, puhelin ja sähköposti)
b) Kontaktirekisteri
Sähköpostiosoite
Yrityksen nimi
Yrityksen www-sivut

5. Rekisterin tietolähteet
A) Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.
B) Kontaktirekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella. Sen lisäksi tietoja voidaan kerätä muista rekistereistä ja lähteistä lain salliessa.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti suojattuna sähköisessä tietojärjestelmässä. Rekisteriin on pääsy ainoastaan rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä, rekisterin ylläpitäjillä, hallituksen puheenjohtajalla sekä hallituksen varsinaisilla että varajäsenillä.

8. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.